Lokal Şartnamelere Uygun Ruhsat Projeleri

Lokal Şartnamelere Uygun Ruhsat Projeleri

Araştırma ve inceleme aşamalarından sonra üretilmiş ön etüt projeler işveren onayına sunulur, imzalı onaylar alındıktan sonra araziye ait net topografik ve jeolojik veriler temin edilir. Tüm avan projeler mühendislik disiplinleri ile paylaşılır ve ruhsat projeleri diğer disiplinlerin ruhsat projeleri ile eşgüdümlü olarak ilerletilir. Gerekli görüldüğü takdirde binanın yalıtım hesapları ilgili kurumlara sunularak ruhsat projelerine onaylı detaylar işlenir.

İmzalı projeler, ilgili kurumalara belirtilen nüshada tam set halinde sunulur.

Vaziyet Planı

Cephe Görünüşleri

Kat Planları

Cephe ve Kapı Detayları

Kesitler

Merdiven Detayları

Tüm Hizmetler

null

Mimari Konsept Projeler

Detaylar
null

İç Mimari Projeleri

Detaylar
null

İhale Hizmetleri

Detaylar
null

Avan Proje

Detaylar
null

Mimari Danışmanlık

Detaylar
null

Proje Yönetimi

Detaylar
null

Lokal Şartnamelere Uygun Ruhsat Projeleri

Detaylar
null

Proje Koordinasyon Hizmetleri

Detaylar
null

Mimari Tasarım ve Uygulama Projeleri

Detaylar
null

Anahtar Teslim Proje

Detaylar