+90 212 812 87 21 info@mbmimarlik.com

lokal şartnamelere uygun ruhsat projeleri

Metin Barut Architects

MB Mimarlık olarak, araştırma ve inceleme aşamalarını tamamladıktan sonra üretilmiş ön etüt projelerimizi işveren onayına sunuyoruz. İmzalı onaylar alındıktan sonra, araziye ait net topografik ve jeolojik verilerle güçlendirilmiş detaylı projelerimizi oluşturmak üzere adım atıyoruz.

Tüm avan projelerimizi mühendislik disiplinleri ile paylaşıyor ve ruhsat projelerimizi diğer disiplinlerin ruhsat projeleriyle eşgüdümlü olarak ilerletiyoruz. Binanın yalıtım hesapları gibi teknik detayları, ilgili kurumlara sunarak ruhsat projelerine onaylı detaylar ekliyoruz.

İmzalı projelerimiz, belirtilen nüshada tam set halinde ilgili kurumlara sunulur. Bu aşama, projemizin lokal şartnamelere tam uygunluğunu ve teknik mükemmelliğini sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir. MB Mimarlık olarak, her detayı titizlikle ele alarak, işverenin ve ilgili kurumların beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ruhsat projelerini sizlere sunuyoruz.

Gözlem, Deneyim, Estetik

MB Mimarlık

Vaziyet Planı

Kat Planları

Kesitler

Cephe Görünüşleri

Cephe ve Kapı Detayları

Merdiven Detayları